آدرس شعب فروشگاه چرم بونتی:

  • دفتر و نمایشگاه مرکزی (عدم فروش حضوری):

خیابان سعدی شمالی، خیابان مصباح، پلاک 169، واحد 8 

شماره تلفن: 02177628979

آدرس اینستاگرام:Bonettileather

  • شعبه لاهیجان:

لاهیجان، خیابان شهید بهشتی، شیشه گران، نبش بهشتی پانزده

شماره تلفن: 01342223498

آدرس اینستاگرام: Bonettilahijan

  • شعبه لنگرود:

لنگرود، خیابان شریعتی، رو به روی انتقال خون، جنب کوچه خورشید 

شماره تلفن:01342538140

آدرس اینستاگرام:Bonetti_shoes_langrod

  • شعبه رشت:

رشت، خیابان گلسار، بین خیابان صد و هشت و بلوار دیلمان

شماره تلفن:01332126198

آدرس اینستاگرام:Bonetti_rasht